Din

Hristiyanlık

Hristiyanlık

  30 Sep 2011

Hristiyanlık, (İsa‘nın adından İsevilik, İsa’nın doğum yerine atfen Nasranilik de denir) Ortadoğu kökenli, tektanrılı din. Hristiyanlık inancına sahip kişilere Hristiyan denir. Yaklaşık 2 milyar Hristiyan vardır. Bu yönüyle (cemaat sayısı bakımından) dünyanın en büyük dinidir. Dünyanın her yerine yayılmış olmakla birlikte yoğun olarak Avrupa‘da, Amerika‘da, güney Afrika‘da ve Avusturalya‘da bulunmaktadırlar. Binlerce mezhebi olan Hristiyanlığın başlıca […]

SÜRYANİLER
SÜRYANİLER
  24 Aug 2011

Sports

kutsal yazıların tümü İsa mesih hakkındadır

kutsal yazıların tümü İsa mesih hakkındadır

  07 Jun 2012

İncil, Yuhanna 5:39-40’da İsa’nın sözlerine bakalım: “Kutsal Yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır! Öyleyken siz, yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz.” İsa Mesih’in açıkça ifade ettiği gibi Kutsal Kitap’ın tümünün en önemli işlevi Mesih’e tanıklık etmektir. O dönemdeki Yahudiler bu tanıklığı gözden kaçırdılar. Eski Antlaşma’yı […]

Hristiyanlık
Hristiyanlık
  30 Sep 2011