kutsal yazıların tümü İsa mesih hakkındadır

kutsal yazıların tümü İsa mesih hakkındadır

    07 Jun 2012

İncil, Yuhanna 5:39-40’da İsa’nın sözlerine bakalım: “Kutsal Yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama...

Kutsal Ruh Tanrı’dır

Kutsal Ruh Tanrı’dır

    15 Nov 2011

Kutsal Kitap’ın, Kutsal Ruh’un bir nesne değil bir kişi olduğunu açıkladığını gördük. İngilizce’de Kutsal...

Hristiyanlık

Hristiyanlık

    30 Sep 2011

Hristiyanlık, (İsa‘nın adından İsevilik, İsa’nın doğum yerine atfen Nasranilik de denir) Ortadoğu kökenli, tektanrılı...

SÜRYANİLER

SÜRYANİLER

    24 Aug 2011

Antakya Süryani Kilisesi, ilk kurulduğu dönemlerde coğrafi konum itibarıyla Doğu Kilisesi ve Batı Kilisesi...

Aramice

Aramice

    21 Aug 2011

Aramice ya da Aramca, Sami (Semitik) dil ailesinin Kuzey-Batı grubundan bir dil. Suriye ülkesinin...