kutsal yazıların tümü İsa mesih hakkındadır

kutsal yazıların tümü İsa mesih hakkındadır

    07 Jun 2012

İncil, Yuhanna 5:39-40’da İsa’nın sözlerine bakalım: “Kutsal Yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama...